Veszprém, műemlék Dubniczay palota rekonstrukciója
2006, Veszprém, Vár u. 29.